ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК

«Т-Стандарт» ЖШС біліктілігі жоғары аттестатталған қызметкерлер құрамы мен көп жылдық жұмыс тәжірибесіне ие бола тұра, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы толық қызметтер кешенін іске асырады:

ҚАЗАҚСТАНДА ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗ БОЛЫП «АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ» 2014 ЖЫЛҒЫ 11 СӘУІРДЕГІ № 188-V ҚРЗ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ ТАБЫЛАДЫ

Осы заңға сәйкес қауіпті техникалық құрылғылар, сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілерде пайдалануға арналған техникалық құрылғылар, материалдар және технологиялар уәкілетті мемлекеттік органнан қолдануға рұқсат алу мақсатында өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасынан өтулері тиіс.

«Азаматтық қорғау туралы» заңына сәйкес осындай техникалық құрылғылар, материалдар және технологиялар пайдалануға уәкілетті органнан қолдануға рұқсат алғаннан кейін ғана берілуі тиіс.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын осы жұмыстарды жүргізу құқығына тиісті аттестаты бар сараптамалық ұйымдар жүргізеді.

Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің міндетті декларациялануына қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге жатқызу өлшемшарттарына сәйкес келетін қауіпті өндірістік объектілер жатады.

Декларацияны әзірлеуді декларацияны әзірлеу құқығына аттестатталған ұйым жүзеге асырады.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациялары уәкілетті органда тіркелулері тиіс.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын тіркеу тиісті аттестаты бар ұйым әзірлеуі тиіс сараптамалық қорытынды негізінде жүзеге асырылады.

Осы заңға сәйкес кәсіпорындар пайдалануға берер алдында, сондай-ақ пайдалану үдерісі барысында қауіпті техникалық құрылғыларға, сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техникалық құрылғыларға мерзімді түрде техникалық куәландыруды жүргізіп тұруға міндетті.

ТЕХНИКАЛЫҚ КУӘЛАНДЫРУ

ТЕХНИКАЛЫҚ КУӘЛАНДЫРУ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮРГІЗІЛЕДІ:

Техникалық куәландыруды өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаты бар және тиісті ресурстары (білікті аттестатталған қызметкерлер құрамы және тиісті бақылау-өлшеу аспаптары) бар мамандандырылған сараптамалық ұйымдар жүргізеді.

ТЕХНИКАЛЫҚ КУӘЛАНДЫРУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ:

ҚОЛДАНУҒА РҰҚСАТ

Технологияларды, техникалық құрылғылар мен материалдарды қолдануға рұқсаттарды беру тәртібі Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылы 16 сәуір № 208 Бұйрығымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат беру» Мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларымен айқындалған.

Қолдануға рұқсат аттестатталған ұйыммен әзірленетін сараптамалық қорытынды негізінде уәкілетті органмен беріледі.

Қолдануға рұқсат уәкілетті органның веб-сайтында электронды құжат түрінде рәсімделеді, одан құжатты жүктеп алуға және қажеттілікке қарай басып шығаруға болады.  Алынған қолдануға рұқсаттардың мерзімі шектелмеген, яғни, құжат қайта рәсімдеуді немесе ұзартуды қажет етпейді.

ҚОЛДАНУҒА РҰҚСАТТЫ АЛУ КЕЛЕСІ КЕЗЕҢДЕРДЕН ТҰРАДЫ:

Өтінішті беру веб-портал арқылы жүзеге асырылатындықтан, тек Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлға өтінім беруші бола алады.

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылы 16 сәуір № 208 Бұйрығымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат беру» Мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларына сәйкес – уәкілетті ұйымның өтінімді қарау және қолдануға рұқсатты беру немесе бас тарту мерзімі 7 жұмыс күннен аспауы тиіс.

ҚОЛДАНУҒА РҰҚСАТ ҮЛГІЛЕРІ

ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТТАРДЫ РӘСІМДЕУ/ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Жабдықтың немесе техникалық құрылғының төлқұжаты – бұл жабдық туралы негізгі ақпаратты, оны пайдалану шарттарын, техникалық сипаттамалары мен параметрлерінің мәндерін, сондай-ақ жүргізілген жоспарлы және апаттық жөндеу жұмыстарының хронологиялық тәртіптегі жазбаларды қамтып көрсететін құжат. Төлқұжат бір данада әзірленіп, кәсіпорын жасап шығаратын әрбір жабдық бірлігіне қоса беріледі.  Төлқұжат тиiстi жабдықпен бүкіл пайдалану мерзімі бойы оның кәдеге жаратылуына дейiн қосақталып жүруi тиiс. Төлқұжат жоғалған жағдайда, оның телнұсқасын рәсімдеу қажет.

«Т-Стандарт» ЖШС әзірлейтін төлқұжаттардың түрлері:

Техникалық құрылғы төлқұжатын рәсімдеу/қалпына келтіру үшін қажетті ақпарат:

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясы – бұл қауіпті өндірістік объект қаупінің сипаты мен ауқымы, қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға беру, оның жұмыс істеу және пайдаланудан шығару кезеңдерінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету және халықты қауіпті өндірістік факторлар зиянды әсерінен қорғау жөніндегі іс-шаралар қамтылған құжат.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылы 30 желтоқсандағы № 341 Бұйрығымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу қағидаларында» белгіленген.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылы 28 сәуірдегі № 511 Бұйрығымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын тіркеу» Мемлекеттік қызмет стандартымен регламенттелген.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу қажеттілігі Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылы 30 желтоқсандағы № 341 Бұйрығымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге жатқызу өлшемшарттарын айқындайтын қағидалармен» және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 864 Қаулысымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге жатқызу өлшемшарттарымен» реттеледі.

Қауіпті өндірістік объектіні қауіпті объектіні пайдаланатын ұйым декларациялайтын объектіге жатқызу өлшемшарттарын айқындау үшін жобалау құжаттамасын талдау негізінде технологиялық үдерістерде олар туындаған кезде өндірістік ғимараттардың, технологиялық құрылыстардың және (немесе) техникалық құрылғылардың бұзылу, бақыланбайтын жарылыс және (немесе) қауіпті заттардың шығарылу ықтималдығы жоққа шығарылмайтын барынша ықтимал қауіпті өндірістік факторлар айқындалады.

Анықталған қауіпті өндірістік факторлар қауіпті өндірістік объектіде айналыста болатын қауіпті заттардың шекті мөлшерінің жобалық мәндері, қауіпті өндірістік объектілердің белгілері болып табылатын технологиялық үдерістер бойынша бағаланады.

ҚАУІПТІ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР

Қауіпті техникалық құрылғыларға мыналар жатады:

ҚАУІПТІ ӨНДІРІСТІК ОБЪЕКТІЛЕР

ҚАУІПТІ ӨНДІРІСТІК ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ БЕЛГІЛЕРІ:

1. Келесі қауіпті заттардың кем дегенде біреуін өндіру, пайдалану, өңдеу, құру, сақтау, тасымалдау, жою:

2) қара, түсті, бағалы металдар балқытпалары және осы металдарға негізделген қорытпалар өндірісі;

3) тау-кен, геологиялық барлау, бұрғылау, жарылыс жұмыстарын, пайдалы қазбаларды өндіру және минералдық шикізатты қайта өңдеу жөніндегі жұмыстарды, жерасты жағдайларындағы жұмыстарды жүргізу.

САРАПТАМАЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫНЫ ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ:

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫН РӘСІМДЕУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ АҚПАРАТ