Өнеркәсіптік қауіпсіздік

«Т-Стандарт» ЖШС жоғары білікті аттестатталған персоналға және көп жылдық тәжірибеге ие бола отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында қызметтердің толық кешенін жүзеге асырады.

ҚАЗАҚСТАНДА ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗ БОЛЫП ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2014 ЖЫЛҒЫ 11 СӘУІРДЕГІ № 188-V 3PK «АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫ ТАБЫЛАДЫ

Осы заңға сәйкес қауіпті техникалық құрылғылар, сонымен қатар қауіпті өндірістік объектілерде пайдалануға арналған техникалық құрылғылар, материалдар және технологиялар уәкілетті мемлекеттік органнан қолдануға рұқсат алу мақсатында өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасынан өтуі тиіс.

«Азаматтық қорғау туралы» заңына сәйкес осындай техникалық құрылғылар, материалдар және технологиялар пайдалануға уәкілетті органнан қолдануға рұқсат алғаннан кейін ғана енгізілуі тиіс.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын осы жұмыстарды жүргізу құқығына тиісті аттестаты бар сараптама ұйымдары жүргізеді.

Міндетті өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясына, қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге жатқызу критерийлеріне сәйкес келетін қауіпті өндірістік объектілер жатады.

Декларация әзірленуі, декларацияны әзірлеуге құқығы бар аттестатталған ұйыммен жүзеге асырылады.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациялары уәкілетті органдарда тіркелулері тиіс.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын тіркеу тиісті аттестаты бар ұйым әзірлеуі тиіс сараптамалық қорытынды негізінде жүзеге асырылады.

Осы Заңға сәйкес кәсіпорындар пайдалануға берер алдында, сондай-ақ пайдалану процесінде мерзімді түрде қауіпті техникалық құрылғыларға, сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техникалық құрылғыларға техникалық куәландыру жүргізуге міндетті.

ТЕХНИКАЛЫҚ КУӘЛАНДЫРУ
Техникалық куәландыру келесі жағдайларда жүргізіледі:

Техникалық куәландыруды өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаты бар және тиісті ресурстары (білікті аттестатталған мамандары және тиісті бақылау-өлшеу аспаптары) бар мамандандырылған сараптама ұйымдары жүргізеді.

Техникалық куәландыру жөніндегі жұмыстардың кезеңдері
Қолдануға рұқсат

Технологиялар, техникалық құрылғылар және материалдарға қолдануға рұқсат беру тәртібі «Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат беру», ҚР индустрия және инфрақұрылымдық даму Министрі Бұйрығымен бекітілген 2020 жылы 16 сәуір № 208 мемлекеттік қызмет көрсету Ережелерімен анықталған.

Қолдануға рұқсат, аттестатталған ұйыммен әзірленген сараптамалық қорытынды негізінде уәкілетті органмен беріледі

Қолдануға рұқсат уәкілетті органның веб-сайтында электронды құжат түрінде рәсімделеді, одан құжатты көшіруге және қажет болған жағдайда басып шығаруға болады. Алынған қолдануға рұқсаттардың мерзімі шектелмеген, яғни, құжат қайта рәсімдеуді немесе ұзартуды талап етпейді.

ҚОЛДАНУҒА РҰҚСАТ АЛУ КЕЛЕСІ КЕЗЕҢДЕРДЕН ТҰРАДЫ:

Өтінім беру веб-портал арқылы жүзеге асатын болғандықтан өтінім беруші тек Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлға бола алады.

«Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат беру», ҚР индустрия және инфрақұрылымдық даму Министрі Бұйрығымен бекітілген 2020 жылы 16 сәуір № 208 мемлекеттік қызмет көрсету Ережелеріне сәйкес – уәкілетті ұйыммен өтінімді қарау және қолдануға рұқсатты беру немесе бас тарту мерзімі 7 жұмыс күннен аспауы тиіс

ҚОЛДАНУҒА РҰҚСАТ ҮЛГІЛЕРІ

ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Қауіпті өндірістік объект өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясы – бұл қауіпті өндірістік объект ауқымы мен мінезі, қауіпті өндірістік объектті пайдалануға беру, жұмыс істеу және пайдаланудан шығару мерзімінде халықты қауіпті өндірістік факторлар зиянды әсерінен қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу тәртібі мен талаптары 2014 жылы 30 желтоқсандағы № 341 ҚР даму және инвестиция бойынша Министрі Бұйрығымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объект өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу ережелерінде» орнатылған.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын тіркеу тәртібі 2015 жылы 28 сәуірдегі № 511 ҚР даму және инвестиция бойынша Министр Бұйрығымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объект өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын тіркеу» мемлекеттік қызмет Стандартымен регламенттелген.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын дайындау қажеттілігі 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 341 ҚР даму және инвестиция бойынша Министрі Бұйрығымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге жатқызу өлшемшарттарын айқындайтын Қағидаларымен» және 2014 жылғы 31 шілдедегі № 864 ҚР Үкіметі Қаулысымен бекітілген «Қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге жатқызу өлшемшарттарымен» реттеледі.

Қауіпті өндірістік объектіні қауіпті объектіні пайдаланатын декларацияланатын ұйымға жатқызу өлшемшарттарын айқындау үшін жобалау құжаттамасын талдау негізінде технологиялық процестерде барынша ықтимал қауіпті өндірістік факторлар айқындалады, олар туындаған кезде өндірістік ғимараттардың, технологиялық құрылыстардың және (немесе) техникалық құрылғылардың бұзылу, бақыланбайтын жарылыс және (немесе) қауіпті заттардың шығарылу ықтималдығы жоққа шығарылмайды.

Белгіленген қауіпті өндірістік факторлар қауіпті өндірістік объектіде айналыста болатын қауіпті заттардың шекті мөлшерінің жобалық мәндері, қауіпті өндірістік объектілердің белгілері болып табылатын технологиялық процестер бойынша бағаланады.

ҚАУІПТІ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР

Қауіпті техникалық құрылғыларға жатады:

ҚАУІПТІ ӨНДІРІСТІК ОБЪЕКТІЛЕР

ҚАУІПТІ ӨНДІРІСТІК ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ БЕЛГІЛЕРІ:
1. Келесі қауіпті заттардың кем дегенде біреуін өндіру, пайдалану, өңдеу, құру, сақтау, тасымалдау, жою:

2) қара, түсті, бағалы металдар балқымалары және осы металдарға негізделген қорытпалар өндірісі;

3) таулы, геологиялық барлау, бұрғылау, жарылыс жұмыстары, пайдалы қазбаларды өндіру және минералдық шикізатты қайта өңдеу жөніндегі жұмыстар, жерасты жағдайларындағы жұмыстар жүргізу

САРАПШЫ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:
ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫН РӘСІМДЕУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ АҚПАРАТ