Өнімді сынау

«Т-Стандарт» ЖШС сәйкестікті растау мақсатында өнімді сынауды жүргізеді.

«Т-Стандарт» ЖШС құрамына Алматы қ. орналасқан Сертификаттау сынақ орталығы (ССО) және Атырау қ. орналасқан Сынақ зертханасы (СЗ) кіреді.

«Т-Стандарт» ЖШС зертханалары өз аккредиттеу салаларына сәйкес сынақ жүргізуге арналған қажетті жабдықтармен жабдықталған. Біздің зертханалардың аккредиттеу саласына Қазақстан Республикасындағы мұнай-газ және де басқа жобаларындағы жұмыстарға арналған өнімдер кіреді. Зертханалар машина жасау, электр жабдықтары, сонымен қатар өрт сөндіру және жарылудан қорғалған жабдық өнімдері сынақтарын жүргізеді. Сонымен қатар, Атырау қаласындағы филиал зертханасы Қазақстан Республикасында, Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламентінің КО ТР 012/2011 «Жарылуға қауіпті орталарда жұмыс жасауға арналған жабдық қауіпсіздігі» талаптарына сәйкес жарылуға қауіпті орталарда жұмыс жасауға арналған өнімдерге сынақ жүргізуге жабдықталған санаулылардың бірі.

ССО және сз аккредиттеу саласы

Т-Стандарт жшс ссо мен сз аккредиттелген, кедендік одақ техникалық регламенттері:

КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдық қауіпсіздігі туралы»;

КО ТР 005/2011 «Қаптама қауіпсіздігі туралы»;

КО ТР 010/2011 «Машиналар мен жабдықтар қауіпсіздігі туралы»;

КО ТР 012/2011 «Жарылуға қауіпті орталарда жұмыс жасауға арналған жабдықтар қауіпсіздігі туралы»;

КО ТР 014/2011 «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі»;

КО ТР 016/2011 «Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі туралы»;

КО ТР 019/2011 «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы»

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі»;

КО ТР 025/2012 «Жиһаз өнімдері қауіпсіздігі туралы»;

КО ТР 030/2012 «Майлау материалдарына, майларға және арнайы сұйықтықтарға қойылатын талаптар туралы»;

КО ТР 032/2013 «Артық қысымда жұмыс істеуге арналған жабдық қаупсіздігі туралы»

КО ТР 043/2017 «Өрт сөндіру және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құралдарға қойылатын талаптар туралы»

Т-СТАНДАРТ ЖШС ССО мен сз аккредиттелген, қазақстан республикасының техникалық регламенттері:

ҚР ТР «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» № 1202

ҚР ТР «Металл конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» № 1353

ҚР ТР «Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» № 1398

ҚР ТР «Темір-бетон, бетон конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» 2008 ж. 12.22 ҚР ҮҚ бекіт. №1198

ҚР ТР «Ағаш конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» 2008 ж. 12.26 ҚР ҮҚ бекіт. №1265

ҚР ТР «Синтетикалық жуу құралдары мен тұрмыстық химия тауарларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» 2008 ж. 03.04 ҚР ҮҚ бекіт. № 217

сонымен қатар т-стандарт жшс ссо мен «атырау» сз аккредиттеу саласына техникалық регламенттер қарастырылмаған, бірақ қр ерікті сертификаттауға жататын өнімдер кіреді:

сертификаттау сынақ орталығы

«Т-Стандарт» ЖШС сертификаттау сынақ орталығы (ССО) «Т-Стандарт» ЖШС құрылымдық бөлімшесі болып табылады және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелген. ССО әр түрлі өнім түрлеріне сертификаттау сынақтарын 2001 жылдан жүргізіп келеді. Қазіргі заманғы сынақ жабдықтарының және құзыретті, кәсіби даярланған персоналдың болуы біздің сынақ орталығымызды Қазақстан Республикасында да, шетелде де тапсырыс берушілер үшін тартымды етеді.
2019 ж. 9 тамызда № kz.т.02.0519 аккредиттеу аттестаты өнімдердің келесі түрлеріне сынақ жүргізуге берілген:
Қазіргі заманғы сынақ жабдықтарының және құзыретті, кәсіби даярланған персоналдың болуы біздің сынақ орталығымызды Қазақстан Республикасында да, шетелде де тапсырыс берушілер үшін тартымды етеді.
«АТЫРАУ» филиалы сынақ зертханасы

«Т-Стандарт» ЖШС жарылыс қауіпті ортада жұмыс істеу үшін өнімдерді сынау және материалдарды биологиялық әдіспен уыттылыққа сынау бойынша алғашқылардың бірі болып аккредиттелді.

«Т-Стандарт» ЖШС Атырау филиалы Сынақ зертханасы «Т-Стандарт» ЖШС құрылымдық бөлімшесі болып табылады және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелген.  

Зертхана Қазақстан Республикасындағы жарылыс қаупі бар ортада жұмыс істеу үшін өнімге сынақ жүргізуге, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі көрсеткіштері бойынша сынақтар жүргізуге аккредиттелген аз зертханалардың бірі.

2019 Ж. «28» МАУСЫМ № KZ.Т.06.2232 АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ КЕЛЕСІ СЫНАҚТАР ЖҮРГІЗУГЕ:
Заманауи сынақ жабдықтары мен білікті, кәсіби дайындалған персоналдың болуы біздің зертханамызды Қазақстанда да, шетелде де тапсырыс берушілер үшін тартымды етеді.