Бейтараптық бойынша міндеттемелер

«Т-Стандарт» ЖШС жоғарғы басшылығы өнімнің сәйкестігін растау бейтараптығын қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді өзіне алады. Сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды жүргізу кезіндегі бейтараптық маңызын түсіне отырып, «Т-Стандарт» ЖШС мүдделер қақтығысын басқарады және сәйкестікті растау бойынша өз іс-әрекеттерінің объективтігіне кепілдік береді.

«Т-Стандарт» ЖШС сәйкестікті растау бойынша бейтараптықты қамтамасыз ету мен іс-шаралар тәуелсіздігі мақсаты ретінде өзіне келесі міндеттемелерді алады:

Жоғары басшылық сапа саласындағы саясатты әзірлеуге және іске асыруға, «Т-Стандарт» ЖШС менеджмент жүйесін тұрақты жақсартуға дербес жауапты болады және барлық персоналды баяндалған қағидаттарды мүлтіксіз ұстануға шақырады.