Сапа саласындағы саясат жөніндегі мәлімдеме

Сапа саласындағы саясат жөніндегі мәлімдеме

Сапа саласындағы саясат жөніндегі мәлімдеме

«Т-Стандарт» ЖШС менеджмент жүйелері сәйкестігін растау жөніндегі органы «Т-Стандарт» ЖШС МЖ СРО сапа саласындағы басты мақсаты менеджмент жүйелерін сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізудің жоғары деңгейін қамтамасыз ету арқылы құзыреттілік пен сенімділікті тану болып табылады.

Біз қойылған міндеттерге жету үшін келесі принциптерді анықтадық:
Сапа саласында МЖ СРҰ өз алдына келесі мақсаттарға жетуді қояды:
Сапа саласындағы мақсаттарды жүзеге асыру үшін «Т-Стандарт» ЖШС басшылығы өзіне келесі міндеттемелерді алады:

Жоғары басшылық өзіне менеджмент жүйелерін сертификаттаудың бейтараптығын қамтамасыз ету бойынша міндеттемелер қабылдайды. Менеджмент жүйелерін сертификаттау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде бейтараптықтың маңыздылығын түсіне отырып, МЖ СРҰ мүдделер қақтығысын басқарады және менеджмент жүйелерін сертификаттау бойынша өз әрекеттерінің объективтілігіне кепілдік береді.

Жоғары басшылық сапа саласындағы саясатты әзірлеуге және іске асыруға, менеджмент жүйесін үнемі жақсартуға дербес жауапты болады және барлық персоналды баяндалған қағидаттарды мүлтіксіз ұстануға шақырады.