ҚР СТ ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) өту жөніндегі саясат

ҚР СТ ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) өту жөніндегі саясат

Қауіпсіздік менеджменті үшін жаңа стандарт, ҚР СТ ISO 45001-2019 (ISO 45001:2018) «Денсаулық және кәсіпқой қауіпсіздік менеджмет жүйесі. Талаптар» 2019 жылы 1 шілдеде күшіне енді және ҚР СТ OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001:2007) алмастырады. ҚР СТ ISO 45001 менеджмент жүйелері қолданыстағы стандарттарының барлық нұсқалары сияқты форматқа ие (ҚР СТ ISO 9001, ҚР СТ ISO 14001) және тәуекелдер менеджментіне негізделген. Жаңа стандартқа көшу ережелері халықаралық аккредиттеу форумымен (IAF), Қазақстан Республикасының Ұлттық аккредиттеу органының «ҰАО» ЖШС саясатымен белгіленген және барлық клиенттер 2021 жылдың 1 қазанда дейін ҚР СТ ISO 45001 өту мүмкіндігіне ие.